Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Różne modele    Different models


tutaj","Karl Manger","Kostka Mengera 1-go stopnia."); $a[1] = array("Cubes composition","here","Karl Manger","First level Menger Sponge."); $p[2] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Karl Manger","Kostka Mengera 1-go stopnia w oprawce."); $a[2] = array("Cubes composition","here","Karl Manger","Covered first level Menger Sponge."); $p[3] = array("Kostka Mengera 1-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 72 modułów sonobe."); $a[3] = array("Menger Sponge (level 1)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 72 sonobe units."); $p[4] = array("Kostka Mengera 1-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 72 modułów sonobe."); $a[4] = array("Menger Sponge (level 1)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 72 sonobe units."); $p[5] = array("Kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 1056 modułów sonobe."); $a[5] = array("Menger Sponge (level 2)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 1056 sonobe units."); $p[6] = array("Kostka Mengera 3-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Ciągle w budowie ... Potrzeba ponad 16000 modułów. Niedawno poszła do rozbiórki. "); $a[6] = array("Menger Sponge (level 3)","here","Mitsonobu Sonobe","Still during construction ... It needs more then 16000 modules. Recently taken to pieces."); $p[7] = array("Kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","Karl Manger","Model ten został złożony z 3 456 kartek o wymiarach 11 mm x 22 mm. Powstawał dosyć długo."); $a[7] = array("Menger Sponge (level 2)","here","Karl Manger"," There is 3 456 units in it (11 mm x 22 mm). It took me a lot of time."); $p[8] = array("Kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","Karl Manger","Model ten został złożony z 3 456 kartek o wymiarach 11 mm x 22 mm. Powstawał dosyć długo."); $a[8] = array("Menger Sponge (level 2)","here","Karl Manger"," There is 3 456 units in it (11 mm x 22 mm). It took me a lot of time."); $p[9] = array("Kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","Karl Manger","Model ten został złożony z 3 456 kartek o wymiarach 11 mm x 22 mm. Powstawał dosyć długo."); $a[9] = array("Menger Sponge (level 2)","here","Karl Manger"," There is 3 456 units in it (11 mm x 22 mm). It took me a lot of time."); $p[10] = array("Anty-kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","H.R-N","Jest to dopełnienie kostki Mengera, wszędzie gdzie w kostce jest dziura, to w anty-kostce jest sześcian. Środkowe sześciany są wykonane z kartek trzykrotnie większych (33 mm x 66 mm) i są zablokowane przez otaczające je małe sześciany. Całkowicie bez kleju. "); $a[10] = array("Menger Anti-sponge (level 2)","here","H.R-N"," It's the inverse of the Menger Sponge, in that everywhere there is a gap in the original there is a cube in the inverse. Middle big cubes are made from 3 times bigger piece of paper (33 mm x 66 mm) and are blocked by small cubes around. It's made without glue."); $p[11] = array("Anty-kostka Mengera 2-go stopnia","tutaj","H.R-N","Jest to dopełnienie kostki Mengera, wszędzie gdzie w kostce jest dziura, to w anty-kostce jest sześcian. Środkowe sześciany są wykonane z kartek trzykrotnie większych (33 mm x 66 mm) i są zablokowane przez otaczające je małe sześciany. Całkowicie bez kleju. "); $a[11] = array("Menger Anti-sponge (level 2)","here","H.R-N"," It's the inverse of the Menger Sponge, in that everywhere there is a gap in the original there is a cube in the inverse. Middle big cubes are made from 3 times bigger piece of paper (33 mm x 66 mm) and are blocked by small cubes around. It's made without glue."); $p[12] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 3-go stopnia","niedostępny","?","Złożony z 42 kartek o trzech wielkościach."); $a[12] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 3)","n/a","?","It's made from 42 piece of third size of paper. "); $p[13] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 3-go stopnia","niedostępny","?","Złożony z 42 kartek o trzech wielkościach."); $a[13] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 3)","n/a","?","It's made from 42 piece of third size of paper. "); $p[14] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 3-go stopnia","niedostępny","?","Mój syn Kubuś lubi bawić się tymi klockami. "); $a[14] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 3)","n/a","?","My son Jacob likes to play with it. "); $p[15] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 3-go stopnia","niedostępny","?","Mój syn Kubuś lubi bawić się tymi klockami. "); $a[15] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 3)","n/a","?","My son Jacob likes to play with it. "); $p[16] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 3-go stopnia","niedostępny","?","Mój syn Kubuś lubi bawić się tymi klockami. "); $a[16] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 3)","n/a","?","My son Jacob likes to play with it. "); $p[17] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 4-go stopnia","niedostępny","?"," Jest dopełnieniem czworościanu Sierpińskiego do ostrosłupa. Składa się ze 170 kawałków papieru o 4 wielkościach. Kolejne ośmiościany są tylko ustawione jeden na drugim i nie są połączone z sąsiadem. "); $a[17] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 4)","n/a","?"," It's the inverse of the Sierpinski tetrahedron. It's made from 170 pieces of fourth size paper. Every octahedron is only situated aheap, not joined. "); $p[18] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 4-go stopnia","niedostępny","?"," Jest dopełnieniem czworościanu Sierpińskiego do ostrosłupa. Składa się ze 170 kawałków papieru o 4 wielkościach. Kolejne ośmiościany są tylko ustawione jeden na drugim i nie są połączone z sąsiadem. "); $a[18] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 4)","n/a","?"," It's the inverse of the Sierpinski tetrahedron. It's made from 170 pieces of fourth size paper. Every octahedron is only situated aheap, not joined. "); $p[19] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 4-go stopnia","niedostępny","?"," Jest dopełnieniem czworościanu Sierpińskiego do ostrosłupa. Składa się ze 170 kawałków papieru o 4 wielkościach. Kolejne ośmiościany są tylko ustawione jeden na drugim i nie są połączone z sąsiadem. "); $a[19] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 4)","n/a","?"," It's the inverse of the Sierpinski tetrahedron. It's made from 170 pieces of fourth size paper. Every octahedron is only situated aheap, not joined. "); $p[20] = array("Anty-czworościan Sierpińskiego 4-go stopnia","niedostępny","?"," Jest dopełnieniem czworościanu Sierpińskiego do ostrosłupa. Składa się ze 170 kawałków papieru o 4 wielkościach. Kolejne ośmiościany są tylko ustawione jeden na drugim i nie są połączone z sąsiadem. "); $a[20] = array("Sierpinski anti-tetrahedron (level 4)","n/a","?"," It's the inverse of the Sierpinski tetrahedron. It's made from 170 pieces of fourth size paper. Every octahedron is only situated aheap, not joined. "); print (""); for ( $i=20; $i>=1; $i--) { print (""); } print ("


"); print (" Model: " . $p[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$i][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$i][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$i][1] . "
"); print ("Creator: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$i][3] . "
"); print ("
"); ?>


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005