Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Knotologia    Knotology


www.orihouse.com","Heinz Strobl","Wykonany jest z 10 pasków i składany do wewnątrz."); $a[1] = array("Truncated icosahedron","www.orihouse.com","Heinz Strobl","It's made from 10 strips and folded inside."); $p[2] = array("4 sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Wykonany jest z 3 pasków."); $a[2] = array("4-cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","It's made from 3 strips."); $p[3] = array("Ruszająca się kostka","www.orihouse.com"," Heinz Strobl ","16 połączonych ze sobą sześcianów, które tworzą ruszającą się kostkę."); $a[3] = array("Stampfmaschine","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Composition of 16 cubes, in such a way that the stamphmaschine is an action model."); $p[4] = array("Ruszająca się kostka","www.orihouse.com"," Heinz Strobl ","16 połączonych ze sobą sześcianów, które tworzą ruszającą się kostkę."); $a[4] = array("Stampfmaschine","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Composition of 16 cubes, in such a way that the stamphmaschine is an action model."); $p[5] = array("Gwiazdka","tutaj","(tradycyjny duński)","Wykonana jest z 4 pasków."); $a[5] = array("3D Star","here","(tradycyjny duński)","It's made from 4 strips."); $p[6] = array("Gwiazdka","tutaj","(tradycyjny duński)","Wykonana jest z 4 pasków."); $a[6] = array("3D Star","here","(tradycyjny duński)","It's made from 4 strips."); $p[7] = array("Gwiazdka zmodyfikowana","tutaj","(tradycyjny duński), modyfikacja: H.R-N","Wykonana jest z 24 pasków."); $a[7] = array("3D Modyfy Star","here","(traditional Danish), modyfy by H.R-N","It's made from 24 strips."); $p[8] = array("Gwiazdka zmodyfikowana","tutaj","(tradycyjny duński), modyfikacja: H.R-N","Wykonana jest z 24 pasków."); $a[8] = array("3D Modyfy Star","here","(traditional Danish), modyfy by H.R-N","It's made from 24 strips."); $p[9] = array("Kula 94 ","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Moduł gwiazdy wykonuje się z paska. Połączenie 12 takich modułów tworzy kulę 94."); $a[9] = array("Sphere94","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Star module is made from strip. 12 star modules sewn together make the Sphere94."); $p[10] = array("Kula 94 ","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Moduł gwiazdy wykonuje się z paska. Połączenie 12 takich modułów tworzy kulę 94."); $a[10] = array("Sphere94","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Star module is made from strip. 12 star modules sewn together make the Sphere94."); $p[11] = array("Gwiazdka zmodyfikowana","tutaj","(tradycyjny duński), modyfikacja: H.R-N","Wykonana jest z 4 pasków."); $a[11] = array("3D Modyfy Star","here","(traditional Danish), modyfy by H.R-N","It's made from 4 strips."); $p[12] = array("Gwiazdka zmodyfikowana","tutaj","(tradycyjny duński), modyfikacja: H.R-N","Wykonana jest z 4 pasków."); $a[12] = array("3D Modyfy Star","here","(traditional Danish), modyfy by H.R-N","It's made from 4 strips."); $p[13] = array("Gwiazdka zmodyfikowana","tutaj","(tradycyjny duński), modyfikacja: H.R-N","Wykonana jest z 4 pasków."); $a[13] = array("3D Modyfy Star","here","(traditional Danish), modyfy by H.R-N","It's made from 4 strips."); $p[14] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," 25 połączonych ze sobą sześcianów wykonanych z pasków. Całość tworzy ruszającą się kombinację."); $a[14] = array("A Wobbling Wall of 25 cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","25 cubes connected with each other with strips, in such a way that the wall is an action model."); $p[15] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," 25 połączonych ze sobą sześcianów wykonanych z pasków. Całość tworzy ruszającą się kombinację."); $a[15] = array("A Wobbling Wall of 25 cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","25 cubes connected with each other with strips, in such a way that the wall is an action model."); $p[16] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," 25 połączonych ze sobą sześcianów wykonanych z pasków. Całość tworzy ruszającą się kombinację."); $a[16] = array("A Wobbling Wall of 25 cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","25 cubes connected with each other with strips, in such a way that the wall is an action model."); $p[17] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," 16 połączonych ze sobą sześcianów wykonanych z pasków. Całość tworzy ruszającą się kombinację."); $a[17] = array("A Wobbling Wall of 16 cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","16 cubes connected with each other with strips, in such a way that the wall is an action model."); $p[18] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," 9 połączonych ze sobą sześcianów wykonanych z pasków. Całość tworzy ruszającą się kombinację."); $a[18] = array("A Wobbling Wall of 9 cubes","www.orihouse.com","Heinz Strobl","9 cubes connected with each other with strips, in such a way that the wall is an action model."); $p[19] = array("Ruszające się sześciany","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," Trzy modele ruszających się sześcianów: na 9, 16 i 25 sześcianików."); $a[19] = array("A Wobbling Wall","www.orihouse.com","Heinz Strobl"," Composition of 9, 16 and 25 cubes."); $p[20] = array("Dwudziestościan ścięty ","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Wykonany jest z 10 pasków."); $a[20] = array("Truncated icosahedron","www.orihouse.com","Heinz Strobl","It's made from 10 strips."); $p[21] = array("Dwudziestościan","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Wykonany jest z 6 pasków."); $a[21] = array("Icosahedron","www.orihouse.com","Heinz Strobl","It's made from 6 strips. "); $p[22] = array("Dwudziestościan ścięty","www.orihouse.com","Heinz Strobl","Wykonany jest z 10 pasków."); $a[22] = array("Truncated icosahedron","www.orihouse.com","Heinz Strobl","It's made from 10 strips."); $p[23] = array("Kratownica","niedostępny","Heinz Strobl","Kratownica wykonana ze 108 małych kosteczek połączonych 9 długimi padkami. "); $a[23] = array("Cube Lattice 3","n/a","Heinz Strobl","Cube lattice is made from 108 small cubes connetted with 9 long strips."); $p[24] = array("Kratownica","niedostępny","Heinz Strobl","Kratownica wykonana ze 108 małych kosteczek połączonych 9 długimi padkami. "); $a[24] = array("Cube Lattice 3","n/a","Heinz Strobl","Cube lattice is made from 108 small cubes connetted with 9 long strips."); $p[25] = array("Kratownica","niedostępny","Heinz Strobl","Kratownica wykonana ze 108 małych kosteczek połączonych 9 długimi padkami. "); $a[25] = array("Cube Lattice 3","n/a","Heinz Strobl","Cube lattice is made from 108 small cubes connetted with 9 long strips."); $p[26] = array("Kratownica","niedostępny","Heinz Strobl","Kratownica wykonana ze 108 małych kosteczek połączonych 9 długimi padkami. "); $a[26] = array("Cube Lattice 3","n/a","Heinz Strobl","Cube lattice is made from 108 small cubes connetted with 9 long strips."); $p[27] = array("Kosteczki","niedostępny","Heinz Strobl","Wykonana z 48 kosteczek połączonych w sześcio-ośmiościan."); $a[27] = array("Cubes!","n/a","Heinz Strobl","It's made from 48 small cubes connected in cuboctahedron."); $p[28] = array("Kosteczki","niedostępny","Heinz Strobl","Wykonana z 48 kosteczek połączonych w sześcio-ośmiościan."); $a[28] = array("Cubes!","n/a","Heinz Strobl","It's made from 48 small cubes connected in cuboctahedron."); $p[29] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention s. 148 ","Miyuki Kawamura","Wykonane z 30 modułów 1:7."); $a[29] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention p. 148","Miyuki Kawamura","It's made from 30 1:7 strips."); $p[30] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention s. 148","Miyuki Kawamura","Wykonane z 30 modułów 1:6."); $a[30] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention p. 148","Miyuki Kawamura","It's made from 30 1:6 strips."); $p[31] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention s. 148","Miyuki Kawamura","Wykonane z 30 modułów 1:6."); $a[31] = array("Celes","Origami Tanteindan Convention p. 148","Miyuki Kawamura","It's made from 30 1:6 strips."); print ("
"); for ( $j=31; $j>=1; $j--) { print (""); print (""); print (""); print (" Model: " . $p[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$j][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$j][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$j][1] . "
"); print ("Creator: " . $a[$j][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$j][3] . "
"); } print ("
"); ?>
[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005