Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Kusudamy różne    Miscellaneous kusudamas

http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","Skłąda się z 60 modułów z papieru dwustronnego: niebieskiego z zielonym."); $a[5] = array("Fragrant Bloom","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","It's from 60 double sided paper: blue and green."); $p[6] = array("Fragrant Bloom","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","Skłąda się z 60 modułów z papieru dwustronnego: niebieskiego z zielonym."); $a[6] = array("Fragrant Bloom","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","It's from 60 double sided paper: blue and green."); $p[7] = array("Kolczasta kula","niedostępny","model tradycyjny","Składa się z 40 modułów tradycyjnych z kolcami. Klejone."); $a[7] = array("Spiky Ball","n/a","traditional model","It's from 40 traditional kusudama units witch spikes. Glued."); $p[8] = array("Kolczasta kula","niedostępny","model tradycyjny","Składa się z 40 modułów tradycyjnych z kolcami. Klejone."); $a[8] = array("Spiky Ball","n/a","traditional model","It's from 40 traditional kusudama units witch spikes. Glued."); $p[9] = array("Serce","niedostępny","H.R-N","Kwiatuszki przyczepione do styropianowego serduszka. Prezent dla mojego męża na Walentynki."); $a[9] = array("Heart","n/a","H.R-N","Flowers joined to polystyrene heart. I gave it to my husband for Valentine Day."); $p[10] = array("Kolczasta kula","niedostępny","model tradycyjny","Składa się z 40 modułów tradycyjnych z kolcami. Klejone."); $a[10] = array("Spiky Ball","n/a","traditional model","It's from 40 traditional kusudama units witch spikes. Glued."); $p[11] = array("Kula Kubusia","niedostępny","model tradycyjny","Składa się ze 120 modułów w trzech wielkościach. Klejone."); $a[11] = array("Jacob Ball","n/a","traditional model","It's from 120 units - three kinds of size. Glued."); $p[12] = array("Morning Dew","niedostępny","?","Składa się z 60 bardzo prostych modułów oraz 12 modułów tradycyjnych kusudamowych. Klejone."); $a[12] = array("Morning Dew","n/a","?","It's from 60 very easy units with 12 traditional kusudamas units. Glued."); $p[13] = array("Morning Dew","niedostępny","?","Składa się z 60 bardzo prostych modułów oraz 12 modułów tradycyjnych kusudamowych. Klejone."); $a[13] = array("Morning Dew","n/a","?","It's from 60 very easy units with 12 traditional kusudamas units. Glued."); $p[14] = array("Spiralki","niedostępny","Toshikazu Kawasaki","Wykonana z 14 spiralnych muszelek. Pracochłonna."); $a[14] = array("Spirals","n/a","Toshikazu Kawasaki","It's made from 14 spiral shells. Lot's of work."); $p[15] = array("Spiralki","niedostępny","Toshikazu Kawasaki","Wykonana z 14 spiralnych muszelek. Pracochłonna."); $a[15] = array("Spirals","n/a","Toshikazu Kawasaki","It's made from 14 spiral shells. Lot's of work."); $p[16] = array("Drzewko kwiatowe","niedostępny","H.R-N","Drzewko mojego autorstwa. Złożone z dwóch rodzai kwiatów."); $a[16] = array("Flower tree","n/a","H.R-N","Invented by me. It's made from two kinds of flower."); $p[17] = array("Kula kwiatowa","niedostępny","H.R-N","Złożona z dwóch rodzai kwiatów i żurawia."); $a[17] = array("Flower ball","n/a","H.R-N","Invented by me. It's made from two kinds of flower and with crane."); $p[18] = array("Estrella Capuchona","http://www.mailxmail.com","Jorge Pardo","Szybka i ciekawa składaniu."); $a[18] = array("Estrella Capuchona","http://www.mailxmail.com","Jorge Pardo","Very easy and fast to fold."); $p[19] = array("Daphone odora","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","Złożona przez Irenę Janas z 40 kartek dwukolorowych."); $a[19] = array("Daphone odora","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","It's made by Irena Janas from duo 40 papers."); $p[20] = array("Bloom","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","Złożona przez Irenę Janas z 60 kartek dwukolorowych."); $a[20] = array("Bloom","http://puupuu.ojaru.jp","Mio Tsugawa","It's made by Irena Janas from duo 60 papers."); $p[21] = array("3 kusudamy","niedostępny","Tomoko Fuse i Mio Tsugawa","Kompozycja trzech kusudam."); $a[21] = array("3 kusudamas","n/a","Tomoko Fuse & Mio Tsugawa","Three kusudamas."); print (""); for ( $i=21; $i>=1; $i--) { print (""); } print ("


"); print (" Model: " . $p[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$i][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$i][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$i][1] . "
"); print ("Creator: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$i][3] . "
"); print ("
"); ?>[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005