Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Kwiaty    Flowers


http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Bardzo łatwe róże z listkami i łodygami."); $a[1] = array("Rose","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Very simple roses with leaf and stalk."); $p[2] = array("Róża","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Bardzo łatwa róża z listkami i łodygą."); $a[2] = array("Rose","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Very simple rose with leaf and stalk."); $p[3] = array("Róża","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Bardzo łatwa róża z listkami i łodygą."); $a[3] = array("Rose","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Very simple rose with leaf and stalk."); $p[4] = array("Róża","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Bardzo łatwa róża z listkami i łodygą."); $a[4] = array("Rose","http://www.pajarita.org/","Toshikazu Kawasaki","Very simple rose with leaf and stalk."); $p[5] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Kosz z 25 różami. Robiłam go prawie 20 godzin."); $a[5] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","This basket is full of 25 roses. Making it took me near 20 hours."); $p[6] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Kosz z 25 różami. Robiłam go prawie 20 godzin."); $a[6] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","This basket is full of 25 roses. Making it took me near 20 hours."); $p[7] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Róża z kartki papieru w kwiaty."); $a[7] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Only one rose from paper with flowers."); $p[8] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiecik z pięciu róż. Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka."); $a[8] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of 5 roses. Leaf is by Grzegorz Bubniak."); $p[9] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiecik z pięciu róż. Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka."); $a[9] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of 5 roses. Leaf is by Grzegorz Bubniak."); $p[10] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiecik z pięciu róż. Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka."); $a[10] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of 5 roses. Leaf is by Grzegorz Bubniak."); $p[11] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiecik z trzech róż. Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka."); $a[11] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of 3 roses. Leaf is by Grzegorz Bubniak."); $p[12] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Złota róża. Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka."); $a[12] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Golden rose. Leaf is by Grzegorz Bubniak."); $p[13] = array("Bukiet kwiatów","tutaj"," Yuri Shumakov","Bukiet siedmiu kwiatów w tradycyjnym listku. Bardzo łatwy do wykonania. "); $a[13] = array("Lotus bouquet","here"," Yuri Shumakov","7 lotuses in bouquet in traditonal leaf. Very easy to make."); $p[14] = array("Drzewko kwiatowe","podstawowy moduł","H.R-N","Dekoracyjny model. Modyfikacje i kompozycja mojego autorstwa."); $a[14] = array("Flower Tree","here","H.R-N","Decorative model. Modify and composed by me."); $p[15] = array("Drzewko kwiatowe","simple unit","H.R-N","Dekoracyjny model. Modyfikacje i kompozycja mojego autorstwa."); $a[15] = array("Flower Tree","here","H.R-N","Decorative model. Modify and composed by me."); $p[16] = array("Kaktus","tutaj","?","Pomysł zaczerpnięty z tej strony. Dołączył do kolekcji 43 kaktusów mojego męża. Kwiaty są modyfikacją modułu. Kolce kaktusa to wykałaczki."); $a[16] = array("Caktus","here","?","I've finded idea on this web-page. It's now in collection of 43 cactus of my husband. I've modyfied unit to make flowers. Spikies of this cactus are made from toothpick."); $p[17] = array("Kaktus","tutaj","?","Pomysł zaczerpnięty z tej strony. Dołączył do kolekcji 43 kaktusów mojego męża. Kwiaty są modyfikacją modułu. Kolce kaktusa to wykałaczki."); $a[17] = array("Caktus","here","?","I've finded idea on this web-page. It's now in collection of 43 cactus of my husband. I've modyfied unit to make flowers. Spikies of this cactus are made from toothpick."); $p[18] = array("Bukiet","tutaj","H.R-N","Bukiet mojej kompozycji."); $a[18] = array("Bouquet","here","H.R-N","Composed by me."); $p[19] = array("Bukiet","tutaj","H.R-N","Bukiet mojej kompozycji."); $a[19] = array("Bouquet","here","H.R-N","Composed by me."); $p[20] = array("Bukiet","tutaj","H.R-N","Bukiet mojej kompozycji."); $a[20] = array("Bouquet","here","H.R-N","Composed by me."); $p[21] = array("Kosz z lotusem.","www.oriland.com","Yuri Shumakov",""); $a[21] = array("Basket with Lotuses","www.oriland.com","Yuri Shumakov",""); $p[22] = array("Kaktus","Kwiat i liść ","Maarten van Gelder",""); $a[22] = array("Christmas Cactus","Flower and leaf","Maarten van Gelder",""); $p[23] = array("Kaktus","Kwiat i liść","Maarten van Gelder",""); $a[23] = array("Christmas Cactus","Flower and leaf","Maarten van Gelder",""); $p[24] = array("Liść miłorzębu","tutaj","Tomasz Siwak",""); $a[24] = array("Biloba leaf","here","Tomasz Siwak",""); $p[25] = array("Kwiat","niedostępny","H.R-N",""); $a[25] = array("Flower","n/a","H.R-N",""); $p[26] = array("Kosz z kwiatami","tutaj","H.R-N","Moja kompozycja."); $a[26] = array("Basket with flowers","here","H.R-N","Composed by me."); $p[27] = array("Bukiet","tutaj","H.R-N","Liść autorsta Nicka Robinsona. Bukiet mojej kompozycji."); $a[27] = array("Bouquet","here","H.R-N","Leaf by NIck Robinson. Bouquet composed by me."); $p[28] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Podlistek autorsta Grzegorza Bubniaka. Dzięki papierowi wygląda jak naturalna."); $a[28] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Leaf is by Grzegorz Bubniak. It looks like natural, because of paper."); $p[29] = array("Cyklamen","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Piękny prezent np. na Dzień Babci."); $a[29] = array("Cyclamen","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Beautiful present for Grandmother Day."); $p[30] = array("Cyklamen","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Piękny prezent np. na Dzień Babci."); $a[30] = array("Cyclamen","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Beautiful present for Grandmother Day."); $p[31] = array("Drzewko kwiatowe","tutaj","Nina Ostrun",""); $a[31] = array("Flower tree","here","Nina Ostrun",""); $p[32] = array("Bukiecik","niedostępny","H.R-N","Jest bardzo malutki (ok. 10 cm). Składa się z ponad 100 kwiatuszków."); $a[32] = array("Bouquet","n/a","H.R-N","It's very small - 10 cm. It has more than 100 small flowers."); $p[33] = array("Bukiecik","niedostępny","H.R-N","Jest bardzo malutki (ok. 10 cm). Składa się z ponad 100 kwiatuszków."); $a[33] = array("Bouquet","n/a","H.R-N","It's very small - 10 cm. It has more than 100 small flowers."); $p[34] = array("Hiacynt","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiatki wykonane z sześciokąta, bardzo pracochłonne."); $a[34] = array("Hyacinth","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flowers are made from hexagon paper, very laborious."); $p[35] = array("Hiacynt","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiatki wykonane z sześciokąta, bardzo pracochłonne."); $a[35] = array("Hyacinth","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flowers are made from hexagon paper, very laborious."); $p[36] = array("Drzewko kwiatowe","tutaj","Nina Ostrun",""); $a[36] = array("Flower tree","here","Nina Ostrun",""); $p[37] = array("Drzewko kwiatowe","tutaj","Nina Ostrun",""); $a[37] = array("Flower tree","here","Nina Ostrun",""); $p[38] = array("Powój","w książce: Origami Flowers ","Hiromi Hayashi","Kwiatek wykonany jest z sześciokąta, liść z kartki trójkątnej (pół kwadratu) mojego autorstwa."); $a[38] = array("Morning Glory","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flower is made from hexagon paper, leaf is made from triangle (half of a square) invented by me. "); $p[39] = array("Powój","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiatek wykonany jest z sześciokąta, liść z kartki trójkątnej (pół kwadratu) mojego autorstwa."); $a[39] = array("Morning Glory","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flower is made from hexagon paper, leaf is made from triangle (half of a square) invented by me."); $p[40] = array("Powój","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiatek wykonany jest z sześciokąta, liść z kartki trójkątnej (pół kwadratu) mojego autorstwa."); $a[40] = array("Morning Glory","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flower is made from hexagon paper, leaf is made from triangle (half of a square) invented by me."); $p[41] = array("Powój","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiatek wykonany jest z sześciokąta, liść z kartki trójkątnej (pół kwadratu) mojego autorstwa."); $a[41] = array("Morning Glory","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flower is made from hexagon paper, leaf is made from triangle (half of a square) invented by me."); $p[42] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiet róż wykonany z papieru karbowanego (znalezionego w kwiaciarni). "Szypułka" pod różą to zmodyfikowany irys, liść z bazy żuraw."); $a[42] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of roses made from corrugated paper (founded in flowers shop). Rose base is made from modyfi irys, leaf from bird base."); $p[43] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bukiet róż wykonany z papieru karbowanego (znalezionego w kwiaciarni). "Szypułka" pod różą to zmodyfikowany irys, liść z bazy żuraw."); $a[43] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Bouquet of roses made from corrugated paper (founded in flowers shop). Rose base is made from modyfi irys, leaf from bird base."); $p[44] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Kosz z różami wykonany z papieru karbowanego (znalezionego w kwiaciarni). "Szypułka" pod różą to zmodyfikowany irys, liść z bazy żuraw."); $a[44] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Basket with roses made from corrugated paper (founded in flowers shop). Rose base is made from modyfi irys, leaf from bird base."); $p[45] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Kosz z różami wykonany z papieru karbowanego (znalezionego w kwiaciarni). "Szypułka" pod różą to zmodyfikowany irys, liść z bazy żuraw."); $a[45] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Basket with roses made from corrugated paper (founded in flowers shop). Rose base is made from modyfi irys, leaf from bird base."); $p[46] = array("Róża","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Kosz z różami wykonany z papieru karbowanego (znalezionego w kwiaciarni). "Szypułka" pod różą to zmodyfikowany irys, liść z bazy żuraw."); $a[46] = array("Rose","http://danoftoasters.org","Toshikazu Kawasaki","Basket with roses made from corrugated paper (founded in flowers shop). Rose base is made from modyfi irys, leaf from bird base."); $p[47] = array("Pocztówka","niedostęny","H.R-N","Pocztówka wykonana przez szwagra Dominika (8 lat). Kwiatki i liście wykonane z kartki o boku 4 cm."); $a[47] = array("Postcard","n/a","H.R-N","That postcard is made by Dominik (8 years). Flowers and leaves are from 4 cm squares."); $p[48] = array("Pocztówka","niedostęny","H.R-N","Pocztówka wykonana przez szwagierkę Agnieszkę (10 lat). Kwiatki i liście z kartki o boku 2 cm."); $a[48] = array("Postcard","n/a","H.R-N","That postcard is made by Agnieszka (10 years). Flowers and leaves are from 2 cm squares."); $p[49] = array("Pocztówka","niedostęny","H.R-N","Kwiatki i liście z kartki o boku 2 cm. Bardzo łatwa i szybka do wykonania."); $a[49] = array("Postcard","n/a","H.R-N","Flowers and leaves are from 2 cm squares. Very easy and fast to make it."); $p[50] = array("Drzewko kwiatowe","niedostępny","H.R-N","Łatwa i szybka do zrobienia dekoracja. Wykorzystano szkło (świecznik herbaciany), gałązkę oraz kamyczki. Wysokość około 15 cm."); $a[50] = array("Flower tree","n/a","H.R-N","Easy to make decoration. I used glass (candlestick), twig and little stones. It's near 15 cm height."); $p[51] = array("Róża z liściem","niedostępny","Annete i Paul Hassenforder","Róża złożona metodą crumplingu na mokro."); $a[51] = array("Rose with leaf","n/a","Annete and Paul Hassenforder","Wet crumpled rose."); $p[52] = array("Róża z liściem","niedostępny","Annete i Paul Hassenforder","Róża złożona metodą crumplingu na mokro."); $a[52] = array("Rose with leaf","n/a","Annete and Paul Hassenforder","Wet crumpled rose."); $p[53] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[53] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[54] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[54] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[55] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[55] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[56] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[56] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[57] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[57] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[58] = array("Róże","niedostępny","Phu Tran","Bardzo trudna róża, lecz prześliczna. Warto się pomęczyć."); $a[58] = array("Roses","n/a","Phu Tran","Very difficult model but lovely. "); $p[59] = array("Róża z liściem","niedostępny","Annete i Paul Hassenforder","Róża złożona metodą crumplingu na mokro."); $a[59] = array("Rose with leaf","n/a","Annete and Paul Hassenforder","Wet crumpled rose."); $p[60] = array("Klematis","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiaty i liście złożone przez mojego sąsiada Darka, a całość skomponowana przezemnie. Kwiat jest prezentem urodzinowym. Wysokość około 60 cm."); $a[60] = array("Clematis","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flowers and leaves are folded by my neighbour Darek. I've composed it in a pot. Flower is for a birthday present. It's near 60 cm height."); $p[61] = array("Klematis","w książce: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Kwiaty i liście złożone przez mojego sąsiada Darka, a całość skomponowana przezemnie. Kwiat jest prezentem urodzinowym. Wysokość około 60 cm."); $a[61] = array("Clematis","in the book: Origami Flowers","Hiromi Hayashi","Flowers and leaves are folded by my neighbour Darek. I've composed it in a pot. Flower is for a birthday present. It's near 60 cm height."); print ("
"); for ( $j=61; $j>=1; $j--) { print (""); print (""); print (""); print (" Model: " . $p[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$j][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$j][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$j][1] . "
"); print ("Creator: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$j][3] . "
"); } print ("
");?>


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005