Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links


Siatka kwadratowa

Poniższy diagram pokazuje sposób wykonania siatki kwadratowej z podziałem na 16. Aby uzyskać siatkę z podziałem na 32 wystarczy zagęścić wszystkie zagięcia w sposób pokazany w kroku 5 i 6.
[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2010