Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links


Siatka trójkątna z sześciokąta foremnego


Poniżej znajduje się diagram przygotowania siatki trójkątnej z sześciokąta foremnego. Sześciokąt przygotowujemy z kartki formatu A4 lub o proporcjach kartki A4, np. z A5, A3, itp. Siatkę trójkątną wykorzystuje się do złożenia bardzo wielu atrakcyjnych tessellacji. Zaprezentowany diagram pokazuje sposób wykonania siatki z podziałem na 8, jednak dopiero z siatki z podziałem na 16 lub 32 można uzyskać ciekawe tessellacje. W celu zagęszczenia siatki należy wykonać krok 7 i 8 wykonując dodatkowe zagięcia pomiędzy istniejącymi.
[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2010