Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Mozaiki    Mosaic


"); for ( $j=2; $j>=1; $j--) { print (""); print (""); print (""); print (" Model: " . $p[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$j][1] . "
"); print ("Kompozycja: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$j][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$j][1] . "
"); print ("Compositor: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$j][3] . "
"); } print ("
");?>


mosaic menu
menu mozaik
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005