Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Różne modele    Different models


tutaj","Jim Plank","30 modułów, bardzo szybka w tworzeniu."); $a[1] = array("Dodecahedron","here","Jim Plank","It's very fast to make 30 units model."); $p[2] = array("Dwunastościan","Modulandia","Enrica Dray","Wymaga dużo papieru."); $a[2] = array("Dodecahedron","Modulandia","Enrica Dray","It's made from lots of paper."); $p[3] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","8 połączonych sześcianów."); $a[3] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","8 joined cubes."); $p[4] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Litera L zbudowana z 4 sześcianów."); $a[4] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","A letter L maked from 4 cubes."); $p[5] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Litera L zbudowana z 4 sześcianów."); $a[5] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","A letter L maked from 4 cubes."); $p[6] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Pojedyncza kostka oprawiona."); $a[6] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","Covered cube."); $p[7] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Kostka Mengera 1-go stopnia."); $a[7] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","First level Menger Sponge."); $p[8] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Kostka Mengera 1-go stopnia."); $a[8] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","First level Menger Sponge."); $p[9] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","2 sześcianiki w oprawce."); $a[9] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","2 covered cubes."); $p[10] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Kostka Mengera 1-go stopnia w oprawce."); $a[10] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","Covered first level Menger Sponge."); $p[11] = array("Kompozycje z sześcianów","tutaj","Dr. Jeannine Mosely","Kostka Mengera 1-go stopnia w oprawce razem z małą kosteczką."); $a[11] = array("Cubes composition","here","Dr. Jeannine Mosely","Covered first level Menger Sponge with small cube."); $p[12] = array("Piłka","w książce","Kunihiko Kasahara","Składa się z 6 pasków."); $a[12] = array("Greek Soccer Ball","in the book","Kunihiko Kasahara","It's made from 6 strips."); $p[13] = array("Gwiazda","niedostępny","Enrica Dray","Wykonana z 7 różnokolorowych modułów."); $a[13] = array("Star","n/a","Enrica Dray","It's made from 7 different colour units."); $p[14] = array("Dekoracja świąteczna","niedostępny","? Nauczyłam się jej na warsztatach w Krakowie.",""); $a[14] = array("Holly decoration","n/a","?","I've learnt it on workshop in Kraków."); $p[15] = array("Mała kostka","tutaj","Jim Plank","Zrobiona z 12 różowych modułów."); $a[15] = array("Small cube","here","Jim Plank","It's made from 12 pink units."); $p[16] = array("Mała kostka","tutaj","Jim Plank","Zrobiona z 12 różowych modułów."); $a[16] = array("Small cube","here","Jim Plank","It's made from 12 pink units."); $p[17] = array("5 przecinających się czworościanów","tutaj","Jim Plank","Składa się ze 150 modułów trzech rodzai. Wymaga dużego nakładu pracy (około 12-15 godzin."); $a[17] = array("The compound of 5 tetrahedrons","here","Jim Plank","It's from 150 different kind units. I make it near 15 hours."); $p[18] = array("5 przecinających się czworościanów","tutaj","Jim Plank","Składa się ze 150 modułów trzech rodzai. Wymaga dużego nakładu pracy (około 12-15 godzin."); $a[18] = array("The compound of 5 tetrahedrons","here","Jim Plank","It's from 150 different kind units. I make it near 15 hours."); $p[19] = array("5 przecinających się czworościanów","tutaj","Jim Plank","Składa się ze 150 modułów trzech rodzai. Wymaga dużego nakładu pracy (około 12-15 godzin."); $a[19] = array("The compound of 5 tetrahedrons","here","Jim Plank","It's from 150 different kind units. I make it near 15 hours."); $p[20] = array("5 przecinających się czworościanów","tutaj","Jim Plank","Składa się ze 150 modułów trzech rodzai. Wymaga dużego nakładu pracy (około 12-15 godzin. Stoi na moim komputerze."); $a[20] = array("The compound of 5 tetrahedrons","here","Jim Plank","It's from 150 different kind units. I make it near 15 hours. It's now on my computer."); $p[21] = array("Gwiazda ruchoma","niedostępny","?","Składa się z 8 modułów."); $a[21] = array("Moving star","n/a","?","It's from 8 units."); $p[22] = array("Gwiazda ruchoma","niedostępny","?","Składa się z 8 modułów."); $a[22] = array("Moving star","n/a","?","It's from 8 units."); $p[23] = array("Gwiazda ruchoma","niedostępny","?","Składa się z 8 modułów."); $a[23] = array("Moving star","n/a","?","It's from 8 units."); $p[24] = array("Sześcian przycięty","tutaj","Francis Ow","Bryła składa się z 60 modułów 135o przeplatanych na prawą stronę."); $a[24] = array("Snub cube","here","Francis Ow","It's made from 60 135o units and joined on right side."); $p[25] = array("Sześcian przycięty","tutaj","Francis Ow","Bryła składa się z 60 modułów 135o przeplatanych na prawą stronę."); $a[25] = array("Snub cube","here","Francis Ow","It's made from 60 135o units and joined on right side."); $p[26] = array("Sześcian przycięty","tutaj","Francis Ow","Bryła składa się z 60 modułów 135o przeplatanych na lewą stronę."); $a[26] = array("Snub cube","here","Francis Ow","It's made from 60 135o units and joined on left side."); $p[27] = array("Sześcian przycięty","tutaj","Francis Ow","Bryła składa się z 60 modułów 135o przeplatanych na lewą stronę."); $a[27] = array("Snub cube","here","Francis Ow","It's made from 60 135o units and joined on left side."); $p[28] = array("Graniastosłup sześciokątny","w książce","?","12 modułowa bryła, można ją złożyć na płasko."); $a[28] = array("Hexagon prism","int the book","?","12 units model, you can flatten it."); $p[29] = array("Graniastosłup sześciokątny","w książce","?","12 modułowa bryła, można ją złożyć na płasko."); $a[29] = array("Hexagon prism","int the book","?","12 units model, you can flatten it."); $p[30] = array("Graniastosłup sześciokątny","w książce","?","12 modułowa bryła, można ją złożyć na płasko."); $a[30] = array("Hexagon prism","int the book","?","12 units model, you can flatten it."); $p[31] = array("Pudełko","niedostępny","Tomoko Fuse","Wykonane z 12 prostokątów."); $a[31] = array("Box","n/a","Tomoko Fuse","It's made from 12 rectangles."); $p[32] = array("Magiczne Ramki","tutaj","Thoki Yenn","Złożone z 6 kartek (2 kartki na 1 ramkę). Ciekawy model."); $a[32] = array("Magic Rings","here","Thoki Yenn","It's made from 6 pieces of paper (2 pieces for one ring). Wery attractive."); $p[33] = array("Santiago Flower Ball","niedostępny","Mette Pederson","Ciekawa piłka złożona z 24 kwadratów i 12 prostokątów. Inne modele dostępne na jego stronie."); $a[33] = array("Santiago Flower Ball","n/a","Mette Pederson","Attractive ball made from 24 squares and 12 rectangles. Some of his model are on his web-page."); $p[34] = array("Santiago Flower Ball","niedostępny","Mette Pederson","Ciekawa piłka złożona z 24 kwadratów i 12 prostokątów. Inne modele dostępne na jego stronie."); $a[34] = array("Santiago Flower Ball","n/a","Mette Pederson","Attractive ball made from 24 squares and 12 rectangles. Some of his model are on his web-page."); $p[35] = array("Santiago Flower Ball","niedostępny","Mette Pederson","Ciekawa piłka złożona z 24 kwadratów i 12 prostokątów. Inne modele dostępne na jego stronie."); $a[35] = array("Santiago Flower Ball","n/a","Mette Pederson","Attractive ball made from 24 squares and 12 rectangles. Some of his model are on his web-page."); $p[36] = array("Szczęśliwe gwiazdki","tutaj","model tradycyjny","Wykonane z cieniutkich pasków o szerokości 11 mm i długości około 30 cm. "); $a[36] = array("Lucky stars","tutaj","traditional model","They are made from very thin and long piece of paper (11 mmm x 30 cm)."); $p[37] = array("Szczęśliwe gwiazdki","tutaj","model tradycyjny","Wykonane z cieniutkich pasków o szerokości 11 mm i długości około 30 cm. "); $a[37] = array("Lucky stars","tutaj","traditional model","They are made from very thin and long piece of paper (11 mmm x 30 cm)."); $p[38] = array("Szczęśliwe gwiazdki","tutaj","model tradycyjny","Wykonane z cieniutkich pasków o szerokości 11 mm i długości około 30 cm. "); $a[38] = array("Lucky stars","tutaj","traditional model","They are made from very thin and long piece of paper (11 mmm x 30 cm)."); $p[39] = array("Szczęśliwe gwiazdki","tutaj","model tradycyjny","Wykonane z cieniutkich pasków o szerokości 11 mm i długości około 30 cm. "); $a[39] = array("Lucky stars","tutaj","traditional model","They are made from very thin and long piece of paper (11 mmm x 30 cm)."); $p[40] = array("Szczęśliwe gwiazdki","tutaj","model tradycyjny","Wykonane z cieniutkich pasków o szerokości 11 mm i długości około 30 cm. "); $a[40] = array("Lucky stars","tutaj","traditional model","They are made from very thin and long piece of paper (11 mmm x 30 cm)."); $p[41] = array("Kostka z sercami","niedostępny","Lukyanov Andrey","Wykonana z sześciu kartek dwukolorowych."); $a[41] = array("Cub with hearts","n/a","Lukyanov Andrey","It's made from 6 double coloured papers."); print (""); for ( $i=41; $i>=1; $i--) { print (""); } print ("


"); print (" Model: " . $p[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$i][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$i][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$i][1] . "
"); print ("Creator: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$i][3] . "
"); print ("
"); ?>


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005