Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Sonobe


tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 24 modułów sonobe."); $a[1] = array("Star","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 24 sonobe units."); $p[2] = array("Dwudziestościan kolczasty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 30 modułów sonobe."); $a[2] = array("Spiky icosahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 30 sonobe units."); $p[3] = array("Ścięty ośmiościan kolczasty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 48 modułów sonobe."); $a[3] = array("Spiky truncated octahedron ","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 48 sonobe units."); $p[4] = array("Œcięty ośmiościan kolczasty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 48 modułów sonobe."); $a[4] = array("Spiky truncated octahedron ","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 48 sonobe units."); $p[5] = array("Wklęsły dwudziestościan","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 30 modułów sonobe."); $a[5] = array("Sunken icosahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 30 sonobe units."); $p[6] = array("Wklęsły dwudziestościan","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 30 modułów sonobe."); $a[6] = array("Sunken icosahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 30 sonobe units."); $p[7] = array("Wklęsły dwudziestościan","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 30 modułów sonobe."); $a[7] = array("Sunken icosahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 30 sonobe units."); $p[8] = array("Dwudziesto-dwunastościan kolczasty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 60 modułów sonobe."); $a[8] = array("Spiky icosidodecahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 60 sonobe units."); $p[9] = array("Pierścień pięciu sześcianów","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się ze 120 modułów sonobe."); $a[9] = array("Ring of 5 cubes","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 120 sonobe units."); $p[10] = array("Kostka Mengera 1-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 72 modułów sonobe."); $a[10] = array("Menger Sponge (level 1)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 72 sonobe units."); $p[11] = array("Kostka Mengera 1-go stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 72 modułów sonobe."); $a[11] = array("Menger Sponge (level 1)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 72 sonobe units."); $p[12] = array("Kostka Mengera 2 stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się z 1056 modułów sonobe."); $a[12] = array("Menger Sponge (level 2)","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 1056 sonobe units."); $p[13] = array("Kostka Mengera 3 stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Ciągle w budowie ... Potrzebuję ponad 16000 modułów."); $a[13] = array("Menger Sponge (level 3)","here","Mitsonobu Sonobe","Still during construction ... I need more then 16000 modules."); $p[14] = array("Kostka Mengera I, II i III stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Wszystkie kostki razem."); $a[14] = array("Menger Sponge(level 1, 2 and 3)","here","Mitsonobu Sonobe","All cubes together."); $p[15] = array("Kostka Mengera I, II i III stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Wszystkie kostki razem."); $a[15] = array("Menger Sponge(level 1, 2 and 3)","here","Mitsonobu Sonobe","All cubes together."); $p[16] = array("Kostka Mengera I, II i III stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Wszystkie kostki razem ze mną."); $a[16] = array("Menger Sponge(level 1, 2 and 3)","here","Mitsonobu Sonobe","All cubes together with me."); $p[17] = array("Kostka Mengera 3 stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Ciągle w budowie ... Potrzebuję ponad 16000 modułów."); $a[17] = array("Menger Sponge (level 3)","here","Mitsonobu Sonobe","Still during construction ... I need more then 16000 modules."); $p[18] = array("Kostka Mengera 3 stopnia","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Ciągle w budowie ... Potrzebuję ponad 16000 modułów."); $a[18] = array("Menger Sponge (level 3)","here","Mitsonobu Sonobe","Still during construction ... I need more then 16000 modules."); $p[19] = array("Dwunastościan gwiaździsty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się ze 120 modułów sonobe."); $a[19] = array("Starry dodecahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 120 sonobe units."); $p[20] = array("Dwunastościan gwiaździsty","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Składa się ze 120 modułów sonobe."); $a[20] = array("Starry dodecahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It's from 120 sonobe units."); $p[21] = array("Kostka 24","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Maleńka kostka składa się z 24 modułów sonobe i została wykonana przez mojego ucznia Mateusza Hombka."); $a[21] = array("Cube 24","here","Mitsonobu Sonobe","This small cube was made by my pupil from 24 sonobe units."); $p[22] = array("Czworościan","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Został złożony przez moją siostrę - Irenę Janas z 18 modułów."); $a[22] = array("Tetrahedron","here","Mitsonobu Sonobe","It was made by my sister - Irena Janas from 18 sonobe units."); $p[23] = array("Sputnik","tutaj","Mitsonobu Sonobe","Został złożony przez moją siostrę - Irenę Janas z 18 modułów."); $a[23] = array("Sputnik","here","Mitsonobu Sonobe","It was made by my sister - Irena Janas from 18 sonobe units."); print ("
"); for ( $j=23; $j>=1; $j--) { print (""); print (""); print (""); print (" Model: " . $p[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$j][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$j][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$j][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$j][1] . "
"); print ("Creator: " . $p[$j][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$j][3] . "
"); } print ("
");?>


sonobe menu
menu sonobe
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005