Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Tesselacje    Tessellations

www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier o gramaturze 120 - ciężki do składania. Czas pracy: około 8 godzin. Wielkość: ok. 28cm wysokości i 34cm szerokości. Widok od przodu."); $a[1] = array("3.4.6.4 tessellation","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Triangle grid 64. Paper 120g/m3, hard to fold. Near 8 hours. It has 28cm height and 34cm long. Front view."); $p[2] = array("Tesselacja 3.4.6.4","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier o gramaturze 120 - ciężki do składania. Czas pracy: około 8 godzin. Wielkość: ok. 28cm wysokości i 34cm szerokości. Widok od tyłu."); $a[2] = array("3.4.6.4 tessellation","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Triangle grid 64. Paper 120g/m3, hard to fold. Near 8 hours. It has 28cm height and 34cm long. Back view."); $p[3] = array("Tesselacja 3.4.6.4","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier o gramaturze 120 - ciężki do składania. Czas pracy: około 8 godzin. Wielkość: ok. 28cm wysokości i 34cm szerokości. Przybliżenie przodu."); $a[3] = array("3.4.6.4 tessellation","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Triangle grid 64. Paper 120g/m3, hard to fold. Near 8 hours. It has 28cm height and 34cm long. Part of front view."); $p[4] = array("Tesselacja 3.4.6.4","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier o gramaturze 120 - ciężki do składania. Czas pracy: około 8 godzin. Wielkość: ok. 28cm wysokości i 34cm szerokości. Przybliżenie tyłu."); $a[4] = array("3.4.6.4 tessellation","www.flickr.com/melisande-origami","Ralf Konrad","Triangle grid 64. Paper 120g/m3, hard to fold. Near 8 hours. It has 28cm height and 34cm long. Part of back view."); $p[5] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od przodu."); $a[5] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Front view."); $p[6] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od przodu."); $a[6] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Front view."); $p[7] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od przodu."); $a[7] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Front view."); $p[8] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od przodu."); $a[8] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Front view."); $p[9] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od tyłu."); $a[9] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Back view."); $p[10] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od tyłu."); $a[10] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Back view."); $p[11] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od tyłu."); $a[11] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Back view."); $p[12] = array("Gwiazdki Zigzag","www.flickr.com/mawelucky","pseudonim: mawelucky","Siatka trójkątna z podziałem na 64, papier do pieczenia biały, czas pracy: około 4 godziny. Bardzo sympatyczny model w składaniu i z ciekawym efektem pod światło. Widok od tyłu."); $a[12] = array("Zigzag stars","www.flickr.com/mawelucky","nick: mawelucky","Triangle grid 64 on baking white paper, folding near 4 hours. Very nice to fold and good looking with ligth behind. Back view."); $p[13] = array("Trójkątne twisty","niedostępny","? (po raz pierwszy zobaczyłam u znajomego)","Siatka trójkątna z podziałem na 64 z kartki prążkowanej przyciętej do trójkąta równobocznego, czas składania około 5 godzin, dosyć trudna. Super efekt końcowy."); $a[13] = array("Triangle twists","n/a","? (I,ve seen it made by my friend.)","Triangle grid 64 made on triangle paper. Working time: near 5 hours, rather difficult. Very goog looking model."); $p[14] = array("Tesselacje","niedostępne","kilku różnych","Kilka ostatnich moich prac. Najbardziej lubię też trójkąt żółty (zdjęcie z bliska poniżej)."); $a[14] = array("Tessellations","n/a","fiew people","Some of my latest works. I like the most the yellow triangle (piece of it below)."); $p[15] = array("Tesselacje","niedostępne","kilku różnych","Zielona/niebieska u góry: wkadratowe twisty i Momotani wall, zielona/niebieska na dole: mix twistów trójkątnych dużych i małych, szara to 3.4.6.4 (www.flickr.com/melisande-origami). Widok od przodu."); $a[15] = array("Tessellations","n/a","fiew people","Top green/blue: square twist and Momotani wall, bottom green/blue: mix of triangle twists - big and small, grey: 3.4.6.4. (www.flickr.com/melisande-origami). Front view."); $p[16] = array("Tesselacje","niedostępne","kilku różnych","Zielona/niebieska u góry: wkadratowe twisty i Momotani wall, zielona/niebieska na dole: mix twistów trójkątnych dużych i małych, szara to 3.4.6.4 (www.flickr.com/melisande-origami). Widok od tyłu."); $a[16] = array("Tessellations","n/a","fiew people","Top green/blue: square twist and Momotani wall, bottom green/blue: mix of triangle twists - big and small, grey: 3.4.6.4. (www.flickr.com/melisande-origami). Back view."); $p[17] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","Złożone z papieru metalizowanego. Sześciokąt z podziałem na 32. Pracochłonne, ale warto."); $a[17] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","It's folded from metalised paper. Hexagon, grid 32. Lot's of work."); $p[18] = array("Kręciołek z gwiazdką","niedostępny","H.R-N (ja)","6 modułów złożonych z trójkątów."); $a[18] = array("Twirl with star","n/a","H.R-N (me)","6 units from triangles."); $p[19] = array("Kręciołek z gwiazdką","niedostępny","H.R-N (ja)","6 modułów złożonych z trójkątów."); $a[19] = array("Twirl with star","n/a","H.R-N (me)","6 units from triangles."); $p[20] = array("Kręciołek z tessellacją","niedostępny","H.R-N (ja)","6 modułów złożonych z kwadratów."); $a[20] = array("Twirl with tessellation","n/a","H.R-N (me)","6 units from squares."); $p[21] = array("Zabawa z papierem","niedostępny","moja kompozycja","Mieszanka kilku różnych tessellacji na jednej kartce. Sześciokąt z podziałem na 32."); $a[21] = array("Playing with paper","n/a","my composition","Mix of few different tessellation. Hexagon with 32 grid."); $p[22] = array("Trójkątne twisty","niedostępny","? (po raz pierwszy zobaczyłam u znajomego)","Siatka trójkątna z podziałem na 32, z sześciokąta. "); $a[22] = array("Triangle twists","n/a","I've seen it.",""); $p[23] = array("Sześcian","niedostępny","Ralf Conrad","Uwielbiam tę tessellację. Przyjemna w składaniu i ciekawy efekt."); $a[23] = array("Cube","n/a","Ralf Conrad","I like it very much. Nice to fold and good looking."); $p[24] = array("Twisty trójkątne","niedostępny","?","Trójkątne twisty, z jednej strony małe, a z drugiej duże."); $a[24] = array("Trianel twists","n/a","?","Triangle twist, from one side small, from other side bigger."); $p[25] = array("Twisty trójkątne","niedostępny","?","Trójkątne twisty, z jednej strony małe, a z drugiej duże."); $a[25] = array("Trianel twists","n/a","?","Triangle twist, from one side small, from other side bigger."); $p[26] = array("Zabawa z papierem","niedostępny","moja kompozycja","Mieszanka kilku różnych tessellacji na jednej kartce. Sześciokąt z podziałem na 32."); $a[26] = array("Playing with paper","n/a","my composition","Mix of few different tessellation. Hexagon with 32 grid."); $p[27] = array("Kwiatowa tessellacja 3D","niedostępny","H.R-N (ja)","Bardzo łatwa tessellacja. "); $a[27] = array("Flower 3D tessellation","n/a","H.R-N (me)","Very easy tessellation."); $p[28] = array("Kwiatowa tessellacja 3D","niedostępny","H.R-N (ja)","Bardzo łatwa tessellacja. "); $a[28] = array("Flower 3D tessellation","n/a","H.R-N (me)","Very easy tessellation."); $p[29] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","Złożone z papieru metalizowanego. Sześciokąt z podziałem na 32. Pracochłonne, ale warto."); $a[29] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","It's folded from metalised paper. Hexagon, grid 32. Lot's of work."); $p[30] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","Złożone z papieru metalizowanego. Sześciokąt z podziałem na 32. Pracochłonne, ale warto."); $a[30] = array("Star puff","www.flickr.com/infinite-origami","Ryan (infinite-origami)","It's folded from metalised paper. Hexagon, grid 32. Lot's of work."); $p[31] = array("Sześcian","niedostępny","Ralf Conrad","Uwielbiam tę tessellację. Przyjemna w składaniu i ciekawy efekt. Sześciokąt z podziałem na 64."); $a[31] = array("Cube","n/a","Ralf Conrad","I like it very much. Nice to fold and good looking. Hexagon, 64 grid."); $p[32] = array("Twisty trójkątne","niedostępny","?","Zabawa z papierem."); $a[32] = array("Trianel twists","n/a","?","Playing with paper."); print (""); for ( $i=32; $i>=1; $i--) { print (""); } print ("


"); print (" Model: " . $p[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $p[$i][1] . "
"); print ("Twórca: " . $p[$i][2] . "
"); print ("Komentarz: " . $p[$i][3] . "

"); print (" Model: " . $a[$i][0] . "
"); print ("Diagram: " . $a[$i][1] . "
"); print ("Creator: " . $a[$i][2] . "
"); print ("Comment: " . $a[$i][3] . "
"); print ("
"); ?>[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005