Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Zig-Zag


"); for ( $j=8; $j>=1; $j--) { print (""); print (""); print (""); print (" Model: " . $p[$j][0] . "
"); print ("Diagram: tutaj
"); print ("Twórca: Tom Hull
"); print ("Komentarz: " . $p[$j][1] . "

"); print (" Model: " . $a[$j][0] . "
"); print ("Diagram: here
"); print ("Creator: Tom Hull
"); print ("Comment: " . $a[$j][1] . "
"); } print ("
"); ?>
[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005