Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links
Wprowadzenie
Introduction
Notka o organizatorach
 
Prace SP nr 1
Models by SP no 1
Prace Gim. nr 1
Models by Gim. no 1
Prace K&W Burczyków
Models by K&W Burczyk
Zdjęcia z wernisażu
Photos from opening

NOTKA O ORGANIZATORACH


mgr inż. Halina Rościszewska-Narloch


Nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr  1 w Gliwicach. Ukończyła studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym,   Międzywydziałowe    Studium   Pedagogiczne oraz studia podyplomowe - nauczanie informatyki w szkołach na Politechnice Śląskiej.

Propaguje origami wśród uczniów oraz nauczycieli (nie tylko matematyki). Organizator wielu warsztatów i wystaw origami. Prowadziła warsztaty podczas     konferencji    origami    (Plenery    Origami w  Porębie  w  maju  2004, 2005 i 2006 roku, Origami Tábor  w Magyaregregy na Węgrzech, konferencja matematyczna "Od Euklidesa do IV wymiaru" w listopadzie 2006r.). Członek Polskiego Centrum Origami oraz Polskiego Towarzystwa Origami. Przygotowała opracowanie na temat origami z pasków, czyli snapologii. Opublikowała artykuły dotyczące oribany, brył platońskich i archimedesowskich oraz scenariusz  lekcji "prostopadłościan  z modułów sonobe".

Jest administratorem kilku serwisów internetowych, m.in. www.origami.friko.pl. Od 1998r. Przodownik Imprez na Orientację nr 476, a od 2001r. Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 6477. Działacz społeczny w Gliwickim Klubie Terenoznawczym "Cyrkino" przy Oddziale PTTK w Gliwicach.


Kółko origami w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone jest systematycznie od 4 lat. W tym roku szkolnym odbywają się zajęcia dla uczniów klas I (co drugi tydzień w poniedziałek), klas II-III (co drugi tydzień w poniedziałek) oraz klas IV-VI w środę w godzinach 1330 - 1520  w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Na kółko dla klas I uczęszcza około 30 dzieci. Wykonujemy pocztówki z kółek i kwadratów. Do tej pory uczniowie wykonali 4 prace: choinki z kół i kwadratów, Mikołaje i bałwanki z kół.

19 uczniów klas II i III systematycznie uczęszcza na kółko origami. Uczniowie wspólnie składają prace. Wykonali bałwanka z około 800 modułów chińskich, szopkę z około 40 kostek - cegiełek oraz szopkę z modułów sonobe. Nauczyli się również składać gwiazdkę modułową oraz żurawia.

W zajęciach dla uczniów klas IV-VI bierze udział kilkanaście uczniów SP nr 1 z klas IV - VI oraz kilku absolwentów naszej szkoły. Niektóre prace uczniowie wykonują wspólnie (np. scenkę zimową, iglo, choinkę, bombki, gwiazdki). W przygotowaniach do wystawy brały udział również dzieci z innych klas wykonując prace podczas kółka matematycznego (klasa V c i VI b) oraz na godzinie wychowawczej (klasa V a - bałwan z 1286 modułów chińskich). Najwięcej prac na wystawę przygotowały dzieci: Przemek Siwek - IV a; Wojtek Janas, Tymoteusz Marek - V a; Maciej Bonk, Katarzyna Rupa, Martyna Gaweł, Oliwia Lipska, Gosia Czajkowska, Magda Kurianowicz - V c; Gosia Wittchen - VI a; Martyna Jaworska - VI d, Paulina Zawiszewska - VI e; Adam Kufel i Agnieszka Komorowska - absolwenci SP nr 1.mgr inż. Barbara Pfützner

Nauczyciel dyplomowany matematyki w ZSG Gimnazjum nr 1 w Gliwicach. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Śląskiej, studia podyplomowe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej oraz studia podyplomowe na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu w Białym-stoku.

Jest instruktorem origami. Od wielu lat zajmuje się składaniem modeli oraz wykorzystuje sztukę origami w pracy pedagogicznej. Swoje prace prezentuje podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach krajowych i regionalnych konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, spotkań metodycznych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Origami w Terapii i Edukacji.

Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, m.in. w Kecskemecie (Węgry) i w Barce-lonie (Hiszpania). Od 2003 roku członek Polskiego Centrum Origami, laureat prestiżowej nagrody przyznawanej przez Kapitułę Papierowego Oskara 2005, członek Polskiego Towarzystwa Origami oraz uczestnik Galicyjskich Spotkań Origami.mgr Krystyna Burczyk
dr Wojciech Burczyk


Od 8 lat zajmują się składaniem i projektowaniem modeli origami. Swoje prace prezentowali podczas wystaw: "Origami modułowe" (Poznań, 2003, "Masters of Origami", Salzburg, Austria, 2005, oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji origami: we Florencji (Włochy), Barcelonie (Hiszpania), Hagelby (Szwecja), Yorku i Nottingham (Wielka Brytania), Prosu i Kecskemecie (Węgry) , Nowym Jorku (USA).

Są współorganizatorami corocznego Pleneru Origami (Polska).

Prowadzili warsztaty podczas corocznych Krajowych Konferencji Polskiego Centrum Origami (KOTE) i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz podczas Festiwalu Nauki w Warszawie.

Wspólnie przygotowali opracowania na temat origami modułowego: "Kręciołki", "Kręciołki kręcone inaczej", "Mozaiki 1", "Trójkąty", "Kokardkowe koronki", "Kokardkowe wielościany".

Krystyna jest instruktorem origami oraz dyplomowanym nauczycielem matematyki.


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005