Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links
Wprowadzenie
Introduction
Notka o organizatorach
 
Przygotowania
Preparations
Relacja
 
Zdjęcia z wernisażu
Photos from opening
Prezentowane prace
Presented models

RELACJA Z WERNISAŻU

REPORT FROM OPENING


Dnia 7 kwietnia 2006r. w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy origami zatytułowanej "Wszystko dla mamy". Organizatorami wystawy są gliwiccy nauczyciele: Halina Rościszewska-Narloch ze Szkoły Podstawowej nr 1, Irena Janas ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Barbara Pfützner z Gimnazjum nr 1. Na wystawie zaprezentowano prace nauczycieli oraz ich uczniów:
  • Agnieszki Kopczyńskiej z kl. 4c, Agnieszki Malec z kl. 4c, Małgorzaty Niewiadomskiej z kl. c, Dagmary Konopek z kl. 4c, Edyty Zientary z kl. 4c, Marka Kozara z kl. 4a, Kamila Malinowskiego z kl. 2b, Pauliny Cofalik z kl. 4d, Oliwi Cempel z kl. 4a, Agnieszki Wysokińskiej z kl. 4c, Angeliki Rybak z kl. 4c, Jessiki Gut z kl. 4d, Klaudii Jędruszek z kl. 4d, Damiana Kupiec z kl. 2b - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5,
  • Agnieszki Komorowskiej z kl. 4c, Michała i Mateusza Falejczyków z kl. 5a, Martyny Gaweł z kl. 4c, Katarzyny Rupy z kl. 4c, Małgorzaty Wittchen z kl. 5b, Laury Majnusz z kl. 6c, Nikolasa Dahlhof z kl. 4a - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Marcina Falejczyka - absolwenta SP nr 1,
  • uczniów z klasy 1c oraz 3c z Gimnazjum nr 1.
Na wystawie można zobaczyć kwiaty - m.in. słoneczniki i róże, oribany (ikebany z papieru), pocztówki, pudełka, kusudamy, łabędzie i pawie oraz inne ciekawe prace wykonane techniką origami. Swoje prace prezentują również goście honorowi Krystyna i Wojciech Burczykowie - znani na całym świecie ze składania i projektowania przepięknych "kręciołków".

Wystawę otwarła Grażyna Lazar - dyrektor MBP w Gliwicach. Wśród obecnych gości byli: dyrektor SP nr 5 - Renata Twardowska, wicedyrektor Gim. nr 1 - Teresa Sawicka, doradcy metodyczni matematyki Maria Czerska-Lazarowicz i Ewa Jarawka, przedstawiciele szkół plastycznych - Ewa Kowalczyk z Galerii "Za Bramą", Marta Zajączyńska-Kowalska ze Studia "mARTa", Katarzyna Golec z Galerii Ceramiki Artystycznej "Świat Gliny", były doradca metodyczny wychowania przedszkolnego - Barbara Zakrzewska, kreator origami - Tomasz Siwak, prof. Tadeusz Pfützner -architekt, artysta plastyk oraz rodzice dzieci wystawiających swoje prace. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością również państwo Burczykowie.

Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród zaproszonych gości. Można ją oglądać do dnia 6 maja 2006 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Filia nr 5, ul. Perkoza 12 w godzinach otwarcia biblioteki. Zapraszamy!

Tekst: Halina Rościszewska-Narloch, Irena Janas

[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005