Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links
Wprowadzenie
Introduction
Notka o organizatorach
 
Przygotowania
Preparations
Relacja
 
Zdjęcia z wernisażu
Photos from opening
Prezentowane prace
Presented models

NOTKA O ORGANIZATORACH


mgr inż. Halina Rościszewska-Narloch

Nauczyciel kontraktowy matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gliwicach. Ukończyła studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe - nauczanie informatyki w szkołach na Politechnice Śląskiej.

Propaguje origami wśród uczniów oraz nauczycieli (nie tylko matematyki). Organizator wielu warsztatów i wystaw origami. Prowadziła warsztaty podczas konferencji origami (Plenery Origami w Porębie w maju 2004 i 2005 roku, Origami Tábor w Magyaregregy na Węgrzech). Członek Polskiego Centrum Origami oraz Polskiego Towarzystwa Origami. Przygotowała opracowanie na temat origami z pasków, czyli snapologii.

Jest administratorem kilku serwisów internetowych, m.in. www.origami.friko.pl. Od 1998r. Przodownik Imprez na Orientację nr 476, a od 2001r. Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 6477. Działacz społeczny w Gliwickim Klubie Terenoznawczym "Cyrkino" przy Oddziale PTTK w Gliwicach.

Kółko origami w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone jest systematycznie od 3 lat. W tym roku szkolnym odbywa się w piątek w godzinach 1330 - 1520 w ramach zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach bierze udział kilkanaście uczniów SP nr 1 z klas IV - VI oraz kilku absolwentów naszej szkoły. W przygotowaniach do wystawy brały udział również dzieci z innych klas wykonując prace podczas kółka matematycznego (klasa IV c oraz V b) oraz na godzinie wychowawczej (klasa IV a). Najwięcej prac na wystawę przygotowały dzieci: Agnieszka Komorowska (klasa VI c), Michał i Mateusz Falejczyk (klasa V a), Martyna Gaweł oraz Katarzyna Rupa (klasa IV c), Małgorzata Wittchen (klasa V b).mgr Irena Janas

Nauczyciel mianowany muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach. W roku 2001 ukończyła Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie, a w roku 2004 studia podyplomowe na kierunku Sztuka w Instytucie Plastyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Interesuje się muzyką, sztuką, turystyką i krajoznawstwem.

W szkole prowadzi zespół muzyczny, kółko plastyczne z origami oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. W 1994 roku uzyskała uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK, od 1999 roku jest Przodownikiem Imprez na Orientację PTTK nr 488, a od 2000 roku Przodownikiem Turystyki Kolarskiej PTTK nr 6478. Działa w Gliwickim Klubie Terenoznawczym "Cyrkino" przy Oddziale PTTK w Gliwicach.

Kółko plastyczne origami prowadzone jest systematycznie raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach biorą udział uczniowie klas czwartych i drugich. Prace na wystawę przygotowały następujące dzieci: Agnieszka Kopczyńska z kl. 4c, Agnieszka Malec z kl. 4c, Małgorzata Niewiadomska z kl. c, Dagmara Konopek z kl. 4c, Edyta Zientara z kl. 4c, Mark Kozar z kl. 4a, Kamil Malinowski z kl. 2b, Paulina Cofalik z kl. 4d, Oliwia Cempel z kl. 4a, Agnieszka Wysokińska z kl. 4c, Angelika Rybak z kl. 4c, Jessika Gut z kl. 4d, Klaudia Jędruszek z kl. 4d, Damian Kupiec z kl. 2b.mgr inż. Barbara Pfützner

Nauczyciel dyplomowany matematyki w ZSG Gimnazjum nr 1 w Gliwicach. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Śląskiej, studia podyplomowe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej oraz studia podyplomowe na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu w Białym-stoku.

Jest instruktorem origami. Od wielu lat zajmuje się składaniem modeli oraz wykorzystuje sztukę origami w pracy pedagogicznej. Swoje prace prezentuje podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach krajowych i regionalnych konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, spotkań metodycznych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Origami w Terapii i Edukacji.

Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, m.in. w Kecskemecie (Węgry) i w Barce-lonie (Hiszpania). Od 2003 roku członek Polskiego Centrum Origami, laureat prestiżowej nagrody przyznawanej przez Kapitułę Papierowego Oskara 2005, członek Polskiego Towarzystwa Origami oraz uczestnik Galicyjskich Spotkań Origami.mgr Krystyna Burczyk
dr Wojciech Burczyk


Od 8 lat zajmują się składaniem i projektowaniem modeli origami. Swoje prace prezentowali podczas wystaw: "Origami modułowe" (Poznań, 2003, "Masters of Origami", Salzburg, Austria, 2005, oraz podczas licznych międzynarodowych konferencji origami: we Florencji (Włochy), Barcelonie (Hiszpania), Hagelby (Szwecja), Yorku i Nottingham (Wielka Brytania), Prosu i Kecskemecie (Węgry) , Nowym Jorku (USA).

Są współorganizatorami corocznego Pleneru Origami (Polska).

Prowadzili warsztaty podczas corocznych Krajowych Konferencji Polskiego Centrum Origami (KOTE) i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz podczas Festiwalu Nauki w Warszawie.

Wspólnie przygotowali opracowania na temat origami modułowego: "Kręciołki", "Kręciołki kręcone inaczej", "Mozaiki 1", "Trójkąty", "Kokardkowe koronki", "Kokardkowe wielościany".

Krystyna jest instruktorem origami oraz dyplomowanym nauczycielem matematyki w I LO w Bochni.

[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005